Çertifikuar nga AKSHI dhe DPT

Product

Fiskalizimi

OneTech çertifikohet nga Akshi dhe DPT si prodhues dhe mirëmbajtes i zgjidhjes software-ike për fiskalizimin duke përmbushur të gjitha kërkesat sipas kuadrit ligjor e nënligjor në fuqi.

Zgjidhja e ofruar nga OneTech është një zgjidhje e plotë e zhvilluar në platformat më të reja tekonologjike dhe e testuar në disa nga kompanite më të mëdha të tregut Shqipëtar.

Zgjidhja është çertifikuar për veprime me para në dorë/ pa para në dorë/E-invoice

Linku zyrtar i DPT me listen e subjekteve te certifikura.