Projektet e Global Dynamics

OneTech Albania ofron shërbime të modelimit, zhvillimit dhe mbështetjes të Global Dynamics 365 Business Central për implementime globale në të gjithë botën.

Zgjidhje të garantuara

Për më shumë efikasitet në implementimet e Dynamics 365, ne kemi zhvilluar një sërë mjetesh efektive. Duke i përdorur ato, ju kurseni kohë dhe zvogëloni kostot e projektit tuaj të impementimit.

Know-How

Deep know-how në zgjidhjen e çështjeve specifike të shteteve. Ndërkohë, ne mbajmë arkitekturën e përgjithshme të sistemit të pandryshuar.

Cilësi

Cilësi e lartë e shërbimeve këshilluese dhe kodit të zhvillimit. Sepse cilësia është thelbësore për ne.

Global HelpDesk

HelpDesk Global për kompanitë multi-site që ekzekutojnë çdo version të Dynamics Nav.

Kërkesat lokale

Mos u shqetësoni për kërkesat specifike locale, pasi ne do ta bëjmë atë për ju. Për këtë, ne bashkojmë forcat me partnerët tanë të huaj. Për më tepër, ne marrim përgjegjësi të plotë për cilësinë e të gjithë projektit.

Ekspertët e implementimeve

Konsulentët dhe menaxherët tanë të projektit kanë një përvojë të gjerë ndërkombëtare në përdorimin dhe implementimin e Dynamics 365 Business Central. Ne punojmë në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me partnerë të tjerë të Microsoft dhe me shitësit e zgjidhjeve vertikale.

Ju nevojitet ndihmë?