Retail One e unifikuar në Microsoft Dynamics 365 Business Central

Product

Retail One është një platformë e unifikuar në Microsoft Dynamics 365 Business Central

Retail One përfshin zgjidhje POS,  Mobile POS, WMS, E-Commerce të gjitha të integrura me Microsoft Dynamcis 365 Business Central duke përmbushur plotësisht kërkesat e rrjeteve të shitjes me pakicë.

Disa vecori kryesore të zgjidhjes:

 • Kontroll i plotë mbi të gjitha proçeset e marketit.
  Monitorim i shitjeve, stokut, planifikim dhe riporositje, monitorim i skadencave.
 • Kontrolli i marzheve ne nivel marketi/dyqani.
  Monitorim total i marzheve dhe përfitueshmërise  në nivel marketiesh.
 • Menaxhim i fushatave promocionale
  Krijim i fushatave promocionale dhe monitorimi i performancës. Hapje dhe mbyllje automatike .
 • Menaxhim i blerjeve dhe pranimeve me pajisje mobile. Proçesim i plotë i dokumentave të blerjeve, transferimeve, pranimeve në pajisje mobile. Kontroll i stokut, çmimeve të blerjes në kohë reale.
 • Menaxhim i sofistikuar i krijimit dhe printimit të etiketave      Printim i etiketave në mënyrë të programuar.

Me Shume

Product

Retail One-Back Office

Administrimi bëhet në sistem modern Microsoft Dynamics 365 Business Central të lokalizuar për Shqiperinë në perputhje me të gjitha kërkesat ligjore nga OneTech.

Disa nga proceset kryesore:

 • Menaxhim i ciklit të produktit
 • Krijim manual dhe i automatizuar i produkteve
 • Hierarki dhe atribute dinamike
 • Konfigurim i asortimenteve
 • Menaxhim i çmimeve, ofertave dhe fushatave promocionale
 • Planifikim dhe riporositje automatike
 • Seriale, lot-e dhe data skadence
 • Menaxhim i klientëve dhe kartave të besnikërisë.
 • Mobile dhe E-Commerce
 • Kontrata dhe performancë furnitori
 • CRM
 • Raporte të inteligjencs së biznesit.

Me Shume

Product

Retail One-Front Office

Disa nga proceset qe kryhen ne market/dyqan:

 • Ndërfaqe moderne POS
 • Proçesim i shpejtë i shitjes
 • Përshtatshmëri me të gjitha brand-et kryesore të pajisjeve.
 • Disa metoda pagese
 • Lëshim i faturave tatimore ne POS
 • Funksionalitete kërkimi
 • Menaxhim i kartave të klientit
 • Menaxhim i Arkave
 • Menaxhim i inventarit fizik
 • Riporositje
 • Blerje dhe transferime
 • Çmime dhe promocione
 • Menaxhim i turneve
 • Menaxhim dhe printim i etiketave
 • Raporte kontrolli

Me Shume

Product

Planifikim i Stokut

Retail One mundeson mbajtjen e produkteve te duhura ne rrjetin tuaj.

Vecorite kryesore:

 • Riporositje automatike. Në bazë të parametrave të produkteve, sistemi sygjeron nevojat për stok në nivel marketesh dhe në nivel kompanie.
 • Krijim automatik i porosive të blerjes. Gjenerim automatik i dokumentave të porosive të blerjes, në rastet kur furnizimi bëhet te furnitorët
 • Krijim automatik i kërkesave për Stok. Gjenerim automatik i dokumentave për porositë ndaj magazinës
 • Menaxhim i Asortimenteve. Menaxhim i listimeve të produkteve aktive për market

Me Shume

Product

Zgjidhje Ideale

Retail One sygjerohet për rrjetet e supermarketeve, bareve/restoranteve të cilat duan të përfitojne nga avantazhet e perdorimit të teknologjise.

Retail One është zgjidhja ideale per:

 • Rrjete dyqanesh, baresh, farmacish me më shume se 10 punonjës
 • Biznese që kanë më shumë se 3 pika shitje.
 • Biznese të cilat duan të implementojnë sisteme moderne të bazura në praktikat me të mira nderkombëtare
 • Biznese që parashikojne zgjerim dhe rritje të shpejte.
 • Biznese të cilat duan të operojne edhe jasht territorit te Shqipërise

Me Shume