Zgjidhje “All-in-one” i dizenjuar posaçërisht për industrinë e distribucionit

Product

Zgjidhje "All-in-one" për Distributoret

“Sales One” është një platformë  e unifikuar në Microsoft Dynamics 365 Business Central per kompanitë te cilat veprojne ne industrine e distribucionit.

Zgjidhja ështe ndërtuar nga OneTech si partner i certifikuar i Microsoft duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombetare për industrine e distribucionit.

Zgjidhja është dizenjuar të punojë plotësisht ne te dy mënyrat online dhe offline duke u kthyer në një ndër mjetet më te mira për agjentet e shitjes dhe shoferet e lëvrimit të mallit.

Product

Sales One-Back Office

Disa nga vecorite kryesore:

 • Menaxhim i plote i të dhënave të klientit
 • Menaxhim i plote i logjistikës
 • Menaxhim i plotë financiar.
 • Menaxhim i plote i politikave të çmimëve
 • Menaxhim i inventarit
 • Menaxhim i plote i agjnteve të shitjes
 • Raporte te inteligjences së biznesit.

Product

Sales One-Funksionalitete

Mbulon të gjitha aktivitetet e nevojshme për agjentet e terrentit, përfaqesuesit e shitjes si dhe shoferet e lëvrimit të mallit

Disa nga vecorite kryesore:

 • Menaxhim i ofertave, porosive, faturave, kthimeve dhe transferimeve.
 • Route dhe kordinata.
 • Menaxhim Vizitash
 • Percaktim taskesh
 • Gjurmeshmeri me data skadence dhe lote dhe seriale.
 • Printim dokumnetash te personalizuar ne printera te lidhur me blututh.
 • Aplikim cmimesh dhe promocionesh deri ne nivel klienti specifik.
 • Funksionalitete per menaxhimin e rrjeteve (Chain)
 • Kerkim produkti me barkod, pershkrim, ketegori produkti
 • Gjendje ne kohe reale sipas magazinave
 • Gjendje sipas lotesh dhe data skadence
 • Regjistrim mandat arketime dhe mandat pagesa.
 • Fatura te maturura
 • Historik faturimi
 • CRM

Product

Zgjidhje Ideale

Retail One sygjerohet për kompanitë e distribucionit të cilat duan të përfitojne nga avantazhet e perdorimit të teknologjive te fundit.

Sales One behet   ideale per:

 • Distributor  me më shume se 10 punonjës
 • Distributor që kanë më shumë se 4 agjent shitje.
 • Distributor të cilat duan të implementojnë sisteme moderne të bazura në praktikat me të mira nderkombetare
 • Distributor që kane plane rritje të shpejta
 • Distributor që duan të operojne edhe jasht territorit te Shqipërise